Gebiedsagenda Wadden 2050


Sinds 2007 liggen de hoofdlijnen voor beleid in en op de Waddenzee vast in de zogenoemde Structuurvisie Waddenzee (pkb Waddenzee). Dit gaat veranderen met de komst van de Omgevingswet. De regelgeving rondom de Waddenzee krijgt dan hierin een plaats. Ter voorbereiding van de situatie en herziening van het bestaande beleid is een projectteam opgericht, waarin vertegenwoordigers van ‘stakeholders’ en overheden deelnemen. Zij werken samen aan een Gebiedsagenda Wadden 2050.

De bedoeling is dat het nieuwe beleid wordt gedragen door zoveel mogelijk betrokken overheden en organisaties. Daarom is sinds kort een website in de lucht waar te zien is wat er in dit proces speelt. Volg de ontwikkelingen op deze website!