Nieuwe secretaris-directeur gemeente Ameland


Het college van burgemeester en wethouders van Ameland heeft Marloes van Rijswijk-Van Mook benoemd als secretaris-directeur van de gemeente Ameland. Mevrouw Van Rijswijk (31) treedt bij de gemeente Ameland in dienst per 1 januari 2017. Samen met haar partner Roel van Rijswijk zal zij zich op korte termijn vestigen op Ameland.

Marloes van Rijswijk heeft haar universitaire studies Juridische Bestuurswetenschappen en Nederlands Recht, specialisatie Staats- en Bestuursrecht, afgerond aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Momenteel is zij werkzaam als afdelingshoofd Concernadvies binnen de gemeente Roermond waarbij zij verantwoordelijk is voor de aansturing van 51 fte.

U kunt met onze nieuwe secretaris-directeur kennismaken tijdens de nieuwjaarsreceptie op woensdag 4 januari om 16.00 uur in het gemeentehuis in Ballum. De huidige secretaris-directeur Jan Wibier neemt op vrijdag 13 januari afscheid van de gemeente Ameland.