Voordracht Ger Heeringa als wethouder Schiermonnikoog


Zoals bekend vertrekt de heer Dijkstra per 1 september als wethouder van Schiermonnikoog. De raadsfractie DS’ 10, namens welke de heer Dijkstra in het college zitting had, heeft de heer G. Heeringa bereid gevonden de heer Dijkstra op te volgen als wethouder.

De heer Heeringa vervult tot 1 september a.s. de functie van waarnemend secretaris.

In een vergadering van de raad op 1 september a.s. zal de fractie Democraten Schiermonnikoog de heer Heeringa als wethouder voordragen, dit met instemming van de fractie Ons Belang, de coalitiepartner van DS ’10.