Groen licht duurzaam verlichtingsplan Ameland


De gemeenteraad van Ameland heeft op 30 mei in meerderheid besloten om een krediet beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van een duurzaam verlichtingsplan voor het eiland. Alle lichtmasten in het buitengebied worden voorzien van vogelvriendelijke verlichting en de dorpen Ballum, Nes en Buren worden voorzien van energiezuinige en verlichting. De verlichting is ‘smart’ en wordt op afstand bediend en beheerd. Realisatie van het plan zal leiden tot een aanzienlijke energiebesparing (tot 70% t.o.v. huidige energieverbruik), een beperking van hinder voor wadvogels en vermindering van lichtvervuiling. Krediet Het krediet dat beschikbaar wordt gesteld is ruim € 400.000 euro. Daarnaast vraagt de gemeente subsidie aan bij de Provincie Fryslân en het Waddenfonds. De gemeente betaalt de eerste tien jaar geen onderhoudskosten voor de installatie. Na tien jaar heeft de investering zich terugverdiend en kan de installatie nog jaren mee. ‘Slimme’ verlichting De verlichting van het buitengebied van Ameland zal worden vervangen door ‘slimme’ ClearSky armaturen die groen-blauw LED-licht uitstralen. De armaturen zorgen ervoor dat er geen spreidingslicht is en bovendien is het licht dimbaar en gaan het uit als er geen menselijke activiteit is. Eerder werd de verlichting van het centrum van Hollum, de strandovergangen en de Verbindingsweg al uitgevoerd met deze nieuwe verlichting. Bijdrage aan duurzame ambities Wat de raadsleden over de streep trok was de bijdrage van dit plan aan de duurzame ambitie van het eiland. In 2020 wil Ameland, net als de andere Waddeneilanden, zelfvoorzienend zijn op het gebied van energie en water. Wethouder Nico Oud is blij met dit besluit van de gemeenteraad over de duurzame verlichting: “Dit is weer een stap in de verwezenlijking van onze duurzame ambities.” Ameland is het eerste Waddeneiland dat het gehele buitengebied voorziet van vogelvriendelijk licht. Samenwerking met Philips Het plan is in samenwerking met Philips ontwikkeld. Philips is een van de convenantpartners van Duurzaam Ameland. Het project Duurzame Openbare Verlichting Ameland speelt een rol in de verlaging van de energiebehoefte. Naar verwachting wordt dit najaar gestart met de uitvoering van het plan.