Nieuwe websites Friese Waddeneilanden


EndFragment

Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog werken gezamenlijk aan vier nieuwe websites voor de vier gemeenten. De gemeenten maken gebruik van één systeem om de informatie op de sites bij te houden. Zo kunnen zij elkaar ondersteunen bij de informatievoorziening. De nieuwe websites van de vier Friese Waddeneilanden gaan 23 mei online.

Bij de vernieuwde websites staat de vraag van de klant centraal. De diensten van de gemeente waar de klant het meest naar vraagt, staan prominent op de homepage. De gemeenten richten zich hierbij vooral op de onderwerpen waarvoor de meerderheid van de klanten de website bezoekt. De rest van de informatie wordt ontsloten via een menustructuur en via een vernieuwde zoekmachine. Dit bevordert de efficiëntie en verbetert de vindbaarheid van de meest gezochte onderwerpen.

EndFragment