Vergunning voor zonneweide op defensieterrein Vlieland

StartFragment

In 2020 energie-onafhankelijk zijn, dat is de ambitie die de Waddeneilanden met het ambitiemanifest hebben afgesproken. Op Vlieland is vandaag de omgevingsvergunning voor een zonneweide op het defensieterrein afgegeven. Een zonneakker van 0,8 hectare, goed voor ruim 250 huishoudens oftewel 12,5 procent van het huidige elektragebruik op het eiland.

Met het vertrek van de landmacht is een gedeelte van het CSK terrein vrijgekomen. De gemeente heeft samen met defensie ervoor gekozen om het terrein te gebruiken voor het opwekken van duurzame energie. In de tussentijd is de ECV (Energie Coöperatie Vlieland) opgericht, heeft Urgenda een energieloket geopend en is de hulp van Lab Vlieland ingeschakeld om de 2020 doelstelling na te jagen.

Eind 2015 is Lab Vlieland samen met de ECV, Urgenda, Gemeente Vlieland en Defensie gaan schrijven en werken aan een plan van aanpak voor de zonneweide. Zo is vandaag de vergunning vrijgegeven voor de bouw en zal begin maart de SDE+ subsidie worden aangevraagd. Met de ambitie om eind 2016 / begin 2017 te starten met de bouw van een zonneakker.