Provincie investeert in leefbare Waddeneilanden


11 projecten op de Friese Waddeneilanden kunnen rekenen op subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns. Het Gebiedsplatform van Streekwerk Friese Waddeneilanden adviseert positief over de aanvragen van projecten gericht op het vergroten van de leefbaarheid op de eilanden. In totaal is dit jaar voor 2,5 miljoen euro geïnvesteerd in de leefbaarheid van Fryslân.

Herdenking en bewustwording rampen 1666

350 jaar na dato willen Terschelling en Vlieland samen de grote brand van 1666 herdenken, ook wel de “Engelse Furie”. Om dit stuk geschiedenis op de voorgrond te halen wordt op 19 augustus 2016 een gezamenlijke dag georganiseerd. Hierbij wordt op beide eilanden met moderne middelen de brand in beeld gebracht. Tentoonstellingen, lezingen en lespakketten voor scholen moeten meer bekendheid aan de ramp geven. De dag maakt onderdeel uit van het Herdenkingsjaar 1666-2016. Het project is begroot op € 141.300. Er is een subsidie aangevraagd van € 38.000,-.

Fit en vitaal op Schiermonnikoog

Bij de dier- en speelweide op Schiermonnikoog komen fitnesstoestellen te staan op initiatief van de stichting Dier- en Speelweide. Zij krijgen hierbij naast subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns ook steun van de eilander buurtvereniging De Polder, die hiervoor een sponsoractie in het leven riep. De toestellen zijn geschikt voor iedereen, ook voor kinderen met een beperking. Een sportschool ontbreekt op het eiland, door dit project is buiten bewegen nog aantrekkelijker. De investering bedraagt € 19.589,- waarvoor een bijdrage van € 9.790,- is aangevraagd.

Iepen Mienskipsfûns 2016

Met het Iepen Mienskipsfûns worden goede ideeën en initiatieven die de leefbaarheid in Fryslân vergroten gesubsidieerd. Het Gebiedsplatform Friese Waddeneilanden adviseert Gedeputeerde Staten om subsidie toe te kennen. In 2016 kunnen er weer projectideeën worden ingediend. Kijk voor meer informatie en inspiratie voor het opzetten van een project op website www.streekwurk.frl

of neem contact op met het projectbureau Streekwerk Friese Waddeneilanden.