Impuls voor recreatie en toerisme op de Wadden


Een wandelpromenade op Ameland, een gastenonderzoek en aandacht voor kleine jachthavens: enkele projecten waar het college van Gedeputeerde Staten mee ingestemd heeft. De projecten zijn onderdeel van het Toeristisch Programma Friese Wadden. Provincie Fryslân werkt hierin samen met wadden- en kustgemeenten aan het bevorderen van recreatie en toerisme in het Waddengebied.

Promenade Ameland

De wandelpromenade en jachthaven worden aantrekkelijker en veiliger gemaakt. In de jachthaven komt onder andere meer ruimte tussen de boten. De wandelpromenade wordt verlaagd aangelegd aan de oostkant van de veerdam. Bezoekers kunnen straks veilig van en naar de boot lopen. Ook gasten in de jachthaven kunnen straks gebruik maken van de promenade. Er stonden al werkzaamheden op en rond de veerdam gepland voor 2016. Dit biedt een mooie kans om werk met werk te maken.

Kleine jachthavens

Het gebruik van de havens op Waddeneilanden staat onder druk. Dit komt onder andere door de verandering in type schepen en de eisen van baggeren. Het project Kleine Jachthavens heeft als doel om de toegankelijkheid en de exploitatie van de jachthavens te verbeteren. Het uitgangspunt van het project is het rondvaarprincipe. Het aanmeren in verschillende havens stimuleert de economie rondom de havens en daarmee het wonen en leven op een eiland.

Er wordt een onderzoek gestart zodat eilanden inzicht krijgen in het gedrag en wensen van hun gasten. Daarnaast worden nog een aantal kleinere projecten opgestart, zoals het opstellen van een ambitienotitie duurzaamheid, water en recreatie en het maken van het plan Toekomst Eilander Fietspaden.