Michiel Uitdehaag nieuwe burgemeester van Texel


De gemeenteraad van Texel heeft, op 5 november 2015, besloten de heer ir. M.C. Uitdehaag aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te bevelen voor benoeming tot burgemeester van de gemeente Texel. De heer Uitdehaag is 36 jaar en sinds 2010 wethouder en eerste loco-burgemeester in de gemeente Wageningen; daarvoor was hij van 2006-2010 fractievoorzitter van D66 Wageningen.