Bedreigingen

Er zijn diverse bedreigingen op te noemen waar je mee te maken kunt krijgen. Zo zijn voorbeelden van externe bedreigingen:

 • Natuurrampen, zoals aardbeving, overstroming, tornado en bliksem

 • Stroomstoring

 • Geen Airco

 • Terrorisme

 • Brand en waterschade

 • Personeelstekort

 • Digitale aanvallen van buitenaf

 • Hacken, digitale inbraak

 • DDOS-aanval

 • Spionage

En voorbeelden van interne bedreigingen zijn o.a.:

 • Onoplettendheid (verkeerde informatie geven)

 • Slordigheid (typo’s, clean desk?)

 • Onwetendheid (de regels niet kennen)

 • Onbewust handelen (aannemen dat iets zo is)

 • Je niet houden aan gemeentelijke regels (gewoon de regels bewust overtreden)