Maar wat heb ik daar dan mee te maken?

 • De gemeente is een informatieverwerkende organisatie

 • Burgers en ketenpartners geven hun (gevoelige) informatie aan ons, en de gemeente heeft betrouwbare informatie nodig om haar taken uit te kunnen voeren

 • Informatiebeveiliging is essentieel voor de continuïteit van onze dienstverlening richting onze burgers

 • Informatiebeveiliging is essentieel om het vertrouwen van onze burgers in de gemeente te versterken

 • Het is de verantwoordelijkheid van iedere medewerker binnen de gemeente om gemeentelijke informatiesystemen en informatie te beschermen

 • Je bent verantwoordelijk voor het veilig gebruik van computerapparatuur, software en informatie welke onder jouw verantwoordelijkheid valt binnen jouw werk

 • Het is alleen toegestaan om informatie te gebruiken die gerelateerd is aan jouw werk

 • De eigenaar van de informatie bepaalt de gevoeligheid van die informatie en daarmee ook de mate van bescherming die nodig is. Op basis daarvan wordt een classificatie toegekend

 • De Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) gaat uit van vertrouwelijkheid

 • Informatiebeveiliging kun je lastig later toevoegen, het moet er gewoon zijn

 • Informatiebeveiliging is niet alleen de taak van de beveiligingsspecialisten

 • Informatiebeveiliging is de taak van iedereen!

 • We moeten er allemaal voor zorgen dat gemeentelijke informatie, -middelen en -ruimten goed zijn beveiligd en dat ook blijven