Wat is informatie(-beveiliging)?

Wat is informatie?

•Gestructureerd

•Logisch

•Betekenisvol

•Te gebruiken in een context

•Waarde

•Vorm

•Denk aan:

–BRP gegevens

–BSN

Een set gegevens die zodanig bijeen zijn gebracht en worden voorgesteld zodat er betekenis of waarde aan kan worden toegekend.

 

Voorbeeld:

Edwin de Vries

Kerkstraat 50

Amsterdam

Geboorte datum: 18-05-1925

In verschillende vormen beschikbaar:

•Op papier (ook geschreven)

•Mondeling

•Elektronisch (netwerken)

•Transport (signaal)

•Transport (fysieke media, mobiele apparaten)

•Kennis

Wat is informatiebeveiliging?

Informatiebeveiliging is het geheel van preventieve, detectieve, repressieve en correctieve maatregelen alsmede procedures en processen die de beschikbaarheid, exclusiviteit en integriteit van alle vormen van informatie binnen een organisatie of een maatschappij garanderen, met als doel de continuïteit van de informatie en de informatievoorziening te waarborgen en de eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten tot een acceptabel, vooraf bepaald niveau te beperken. (bron: Wikipedia)

Beschikbaarheid

•De mate waarin een informatiesysteem in een bedrijf aanwezig is op het moment dat de organisatie het nodig heeft

Exclusiviteit (vertrouwelijkheid)

•De mate waarin de toegang tot en de kennisname van een informatiesysteem en de informatie daarin is beperkt tot een gedefinieerde groep van gerechtigden

Integriteit

•De mate waarin een informatiesysteem zonder fouten is