Waddengebied

Het Waddengebied is een bijzonder deel van Nederland. Het nationaal Deltaprogramma omschrijft ambities en maatregelen voor het behoud van de waterveiligheid in het Waddengebied. Voor dit gebied is een voorkeursstrategie Waddengebied opgesteld. De buitendelta’s, de Waddeneilanden, de wadplaten en de kwelders beschermen de kust van Noord-Nederland en zorgen ervoor dat op de Waddeneilanden gewoond en gewerkt kan worden.

Eindrapport Pilot integrale waterveiligheidsstrategie Waddeneilanden

Deltaprogramma Waddengebied

Voorkeurstrategie DPW - Veilig leven en werken in een natuurlijk Waddengebied