Vacature beleidscoördinator De Waddeneilanden

Beleidscoördinator De Waddeneilanden Wij zoeken voor de Gemeenschappelijk Regeling een inspirerende, enthousiaste en resultaatgerichte beleidscoördinator (0,8 - 1 fte). De gemeenten Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog werken samen in een gemeenschappelijk regeling (GR). Daartoe is een convenant gesloten tussen de Waddeneilanden, de Provincies Fryslân en Noord-Holland en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De samenwerking vindt zijn grond in de gemeenschappelijke benadering van complexe vraagstukken die het leven in het Waddengebied met zich meebrengt. De Waddeneilanden hebben de ambitie om levendige gemeenschappen te blijven, waarin wonen, werk

Persbericht: Tineke Schokker stopt als burgemeester van Vlieland

Burgemeester Tineke Schokker heeft de gemeenteraad van Vlieland meegedeeld dat zij via de Commissaris van de Koning in de provincie Fryslân Arno Brok de koning heeft verzocht haar te ontheffen uit het ambt van burgemeester. Tineke Schokker is sinds 12 oktober 2017 kroonbenoemd burgemeester van de gemeente Vlieland. Van 7 april 2015 tot 12 oktober 2017 was zij waarnemend burgemeester van Vlieland. Tineke Schokker: “Al vijf en een half jaar ben ik met veel plezier burgemeester op het prachtige Vlieland. Een periode van zo’n zes jaar op een eiland is prima, dat is ook een normale ambtsperiode. Veel langer kan zo zijn nadelen hebben. Bovendien merk ik dat ik de nabijheid van het thuisfront steed

Archief