Grote impact van coronacrisis voor Waddeneilanden

De coronacrisis heeft voor de Waddeneilanden grote gevolgen. Het toerisme is in de afgelopen maanden sterk afgenomen, waardoor de eilander economie zware klappen krijgt. De teruggang van het toerisme heeft echter ook gevolgen voor de leefbaarheid. Het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden en de Provincie Fryslân hebben gezamenlijk een brandbrief naar de staatssecretaris van economische zaken gestuurd om aandacht te vragen voor de bijzondere gevolgen voor de Waddeneilanden. Deze week is bekend geworden dat de overheid geen extra steun toekent aan de Waddeneilanden. Wilma de Vries van het Fries Sociaal Planbureau heeft een artikel geschreven over de grote impact van de coronacrisis voor de Wa

Algemeen Bestuursvergadering 25 juni

Op donderdag 25 juni is er een Algemene Bestuursvergadering van de Waddeneilanden. Deze vergadering zal digitaal plaatsvinden. De stukken vindt u hier.

Persbericht: Forse inzet voor versterking Waddeneconomie nodig

De economische gevolgen van de coronacrisis zijn voor de Waddeneilanden relatief veel groter dan voor andere regio’s door de eenzijdige economische structuur van de eilanden. Met meer dan 5 miljoen toeristen per jaar op in totaal 25.000 inwoners zijn vrijwel de gehele economie en de gemeentelijke financiën direct of indirect afhankelijk van het toerisme. Voor dit jaar verwacht het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden een halvering van het aantal toeristen ten opzichte van 2019. Ook voor de langere termijn ziet het Samenwerkingsverband fors lagere aantallen toeristen vanwege de beperkte capaciteit van de veerdiensten. In de praktijk is de capaciteit van de veerboten meer dan gehalveerd. Er

Archief