Persbericht: Waddeneilanden lopen rijksbijdrage voor Regiodeal mis

De Waddeneilanden zijn niet geselecteerd voor een bijdrage van het rijk voor hun regiodeal. Een dergelijke bijdrage is bedoeld voor regionale initiatieven die de welvaart en de leefbaarheid versterken. De eilanden hadden de gelden aangevraagd voor het realiseren van betaalbare en beschikbare woonruimte, voor behoud van voorzieningen, Co2-neutraal vervoer en circulaire economie. Allemaal zaken die van groot belang zijn voor de leefbaarheid op de eilanden. Het afwijzen van de aanvraag wordt dan ook als zeer teleurstellend ervaren. De aanvraag was ingediend met steun van alle vijf gemeenteraden en met steun van de provincies Fryslân en Noord-Holland. Die eensgezindheid was ook reden voor enig o

Leo Pieter Stoel nieuwe burgemeester van Ameland

Op 14 oktober 2019 werd de heer Stoel door de gemeenteraad van Ameland voorgedragen als nieuwe burgemeester als opvolger van Gerard van Klaveren. Op 28 november 2019 werd bekendgemaakt dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de voordracht heeft overgenomen en hem bij Koninklijk Besluit laat benoemen met ingang van 16 januari 2020. Donderdag 16 januari is Leo Pieter Stoel beëdigd door Commissaris van de Koning Arno Brok en geïnstalleerd als burgemeester van Ameland. Leo Pieter Stoel studeerde af als econoom. Van 2011 tot 2014 was hij wethouder van Súdwest-Fryslân en van 2015 tot 2019 was hij lid van de Provinciale Staten van Friesland. In het verleden was hij ook lid van

Archief