Initiatiefrijke Friezen met goede projectideeën gezocht

PERSBERICHT 10 januari 2020 - Initiatiefrijke Friezen met goede projectideeën gezocht Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp, stad of op hun eiland te verbeteren, kunnen van 13 januari tot en met 6 februari 2020 weer subsidie aanvragen bij het Iepen Mienskipsfûns. Met deze subsidieregeling, die recent uitgebreid is met ontmoetingsplekken, helpt provincie Fryslân initiatieven uit de mienskip uit te voeren. In deze subsidieronde is € 1.450.000,- beschikbaar voor heel Fryslân. Fan ûnder op Een belangrijk uitgangspunt is, dat inwoners zelf bepalen wat belangrijk is voor de leefbaarheid in hun gebied en ook de projecten opzetten. Doel is om bij te dragen aan lokale innovatie, de

Archief